Afwatering over de betonnedpad

Home>Trayvelden>Afwatering over de betonnen pad

Afwatering over de betonnen pad

 

Afwatering over de betonnen pad

Een trayveld met afwatering over de pad ligt in een dakprofiel waarbij de pad zich op het laagste punt bevind. De betonnen pad kan worden gestort of worden uitgevoerd met betonplaten. Voordeel van dit systeem is dat er nagenoeg geen ruimteverlies is, wat bij het toepassen van een afwateringsgoot wel het geval is. Een mogelijk nadeel van dit systeem is dat bij gebruik van betonplaten deze kunnen verzakken. In de meeste gevallen wordt onder het betonnen pad ( gestort of betonplaten ) een pvc afvoerbuis aangebracht welke het water onder de betonplaten of gestorte betonnen pad afvoerd.

Bij het toepassen van een in het werk gestort betonnen pad is de kans op verzakkingen aanzienlijk kleiner. Elk gewenst profiel is mogelijk, met tevens de mogelijkheid voor een uitsparing t.b.v. aluminium strips. Deze worden door ons gebruikt voor de montage van folies en gronddoeken. Deze betonnen paden worden afgewerkt met een lichte bezemstructuur wat ten goede komt aan de beloop- en bereidbaarheid.

Voor het gebruik van betonplaten is een speciale aqua-circle betonplaat op de markt. De naam zegt het al, deze plaat is in het midden lager dan aan de zijkanten. Hierdoor ontstaat een soort van ondiepe goot. De betonplaten kunnen worden voorzien van een vastzetsysteem voor montage van folies en gronddoeken. Tevens bestaat de mogelijkheid een uitsparing te voorzien in het midden van de plaat voor afwatering in een halve afvoerbuis onder de betonnen platen.

Onder de buttons aan de linkerzijde van deze pagina vind u enkele afbeeldingen en referenties van door ons aangelegde trayvelden.

Referenties

Hier komen de referenties.

Foto’s