Berekeningen

Home>Waterbassins> Berekeningen

Berekeningen

Veel waterbassins worden aangelegd met een gesloten grondbalans. Dit wil zeggen dat het grondwerk wordt uitgevoerd zonder dat daarbij grond wordt aan- of afgevoerd. Het beschikbare oppervlakte meten wij voor u in met een total station. Met dit gegeven kunnen we met een speciaal programma de maximale wateropslag berekenen. Uit deze berekening komen de volgende gegevens:

• Dijkhoogte t.o.v. maaiveld.
• Diepte t.o.v. maaiveld.
• Waterinhoud.
• Benodigde of vrijkomende grond.
• Benodigde bassinfolie en taludbescherming.

De te behalen diepte is afhankelijk van de stand van het grondwater. Wordt het waterbassin dieper dan de stand van het grondwater dan is het noodzakelijk om de beschikbare ruimte te draineren. De taluds worden doorgaans uitgevoerd in een helling van 45 graden ( 1:1 ). Voor de kruinbreedte hanteren wij een breedte van 0,80 meter.

Indien gewenst kunnen wij voor u een complete tekening maken van het waterbassin met leidingwerk. Deze kunt u gebruiken voor de aanvraag van eventueel benodigde vergunningen.

Om u een indruk te geven van de mogelijkheden vind u hieronder enkele voorbeelden van gegraven waterbassins:

Voorbeeld 1

Lengte gemeten op maaiveld: 30,00 meter

Breedte gemeten op maaiveld: 30,00 meter

Diepte t.o.v. maaiveld: 1,25 meter

Hoogte t.o.v. maaiveld: 1,80 meter

Waterinhoud gemeten 25 centimeter onder de rand: 1.295 m³

Uitvoering met gesloten grondbalans.

Voorbeeld 2

Lengte gemeten op maaiveld: 40,00 meter

Breedte gemeten op maaiveld: 40,00 meter

Diepte t.o.v. maaiveld: 1,25 meter

Hoogte t.o.v. maaiveld: 2,30 meter

Waterinhoud gemeten 25 centimeter onder de rand: 2.970 m³

Uitvoering met gesloten grondbalans.

Voorbeeld 3

Lengte gemeten op maaiveld: 50,00 meter

Breedte gemeten op maaiveld: 50,00 meter

Diepte t.o.v. maaiveld: 1,25 meter

Hoogte t.o.v. maaiveld: 2,70 meter

Waterinhoud gemeten 25 centimeter onder de rand: 5.570 m³

Uitvoering met gesloten grondbalans.