Teeltvloeren met granulight11

Home > Teeltvloeren in kassen > Teeltvloeren met granulight > Teeltvloeren met granulight
 

Teeltvloeren met Granulight

Granulight is een product met hoge sterkte, stijfheid en stabiliteit. Dit is onder meer te danken aan de hoge haakweerstand van het product. Het product heeft een dichtheid van circa 1.250 kg/m³ verdicht in het werk. De verticale afwatering is minder dan bij gebruik van lava maar hoger dan bij het gebruik van betongranulaat. Hierdoor is het noodzakelijk de teeltvloer in de kas op afschot te plaatsen, dit in tegenstelling tot het gebruik van lava. Hierbij wordt volstaan met een afschot van circa 0,10 à 0,20 procent. Dit is doorgaans gelijk met het afschot van de kas. Bij het laagste punt wordt voor de zekerheid nog een vloerput geplaatst voor het overtollige water af te voeren.

Teeltvloeren met granulight worden doorgaans afgedekt met een 205 grams gronddoek. Bij een gering gebruik van rijdend materieel op de teeltvloer is het ook mogelijk deze met een 132 grams gronddoek af te dekken.

De voordelen van een teeltvloer met granulight;

• Zeer stabiele ondergrond;
• Lagere kostprijs dan bij het toepassen van lava.

Opbouw teeltvloer met granulight met verticale afwatering;

• Folie 0,20 mm;
• Lavaprotect; ( Non woven geotextiel )
• Drainagebuis;
• Granulight;
• Gronddoek 205 grams.