Teetlvloeren met betongranulaat 1

Home > Teeltvloeren in kassen > Teetlvloeren met betongranulaat > Teeltvloeren met betongranulaat
 

Teeltvloeren met betongranulaat

Betongranulaat is een product wat vrijkomt na het breken van zuivere betonpuin. Hiervoor gebruiken we doorgaans de fractie tussen 0 en 4 mm. Dit is vaak een restproduct bij het uitzeven van het granulaat voor hergebruik in nieuwe betonspecie. Het toepassen van betongranulaat als ondergrond voor een containerveld heeft als voordeel dat deze zodanig draagbaar is dat het gebruik van Deense karren op de vloer zelfs mogelijk is. De verticale afwatering is aanzienlijk minder dan die bij het gebruik van lava. Hierdoor is het noodzakelijk de teeltvloer in de kas ( met betongranulaat ) op afschot te plaatsen, dit in tegenstelling tot het gebruik van lava. Hierbij wordt volstaan met een afschot van circa 0,10 à 0,20 procent. Dit is doorgaans gelijk met het afschot van de kas. Bij het laagste punt wordt voor de zekerheid nog een vloerput geplaatst voor het overtollige water af te voeren.

Het is ook mogelijk om betongranulaat toe te passen waarbij de functie van verticale afwatering achterwege wordt gelaten. Het folie komt dan op, in plaats van onder het granulaat. Hierbij heeft u wel de voordelen van een stabiele ondergrond maar niet de nadelen van een te hoge PH in uw drainwater. Bij toepassing van dit type teeltvloer plaatsen wij langs de kaspalen een drainageslang voor de opvang van het water. De teeltvloer wordt dan in hellingen gereden van circa 1 procent.

Teeltvloeren met betongranulaat worden doorgaans afgedekt met een 205 grams gronddoek. Bij een gering gebruik van rijdend materieel op de teeltvloer is het ook mogelijk deze met een 132 grams gronddoek af te dekken.

De voordelen van een teeltvloer met betongranulaat;

• Zeer stabiele ondergrond;
• Lagere kostprijs dan bij het toepassen van lava.

Nadeel van een teeltvloer met betongranulaat;

• Hoge PH-waarde in het recirculatiewater.

Opbouw teeltvloer met betongranulaat met verticale afwatering;

• Folie 0,20 mm;
• Lavaprotect; ( Non woven geotextiel )
• Drainagebuis;
• Betongranulaat 0-4 mm;
• Gronddoek 205 grams.

Opbouw containerveld met betongranulaat zonder verticale afwatering:

• Gronddoek 100 grams ( Niet noodzakelijk maar draagt wel bij aan de sterkte van de vloer )
• Betongranulaat 0-4 mm.
• Lavaprotect. ( Non woven geotextiel )
• Folie 0,20 mm.
• Gronddoek 205 of 132 grams