Traditioneel 1

 

Traditioneel

Teeltvloeren met enkel folie en gronddoek worden nog veel toegepast. Deze worden voornamelijk aangelegd bij kwekerijen welke zijn gelegen op een stabiele ondergrond. Bij de aanleg van deze teeltvloeren wordt de grond op hellingen geëgaliseerd en afgedekt met folie en gronddoek. De hellingen worden op afschot van circa 1% geschoven en de afwatering geschiedt middels een drainagebuis of goten. Deze bevinden zich langs de palen of in het midden van de kap. Het is mogelijk per kap 2 hellingen te egaliseren of in elke kap 1 helling. Dit is mede afhankelijk van de toe te passen potmaat. Bij gebruik van grotere potten volstaat 1 helling per kap. Bij kleinere potmaten adviseren wij 2 hellingen per kap toe te passen. Dit blijft uiteraard ook afhankelijk van de kapbreedte van de kas. Anders staan de planten lager op de teeltvloer veel vochtiger dan de hoger gelegen gedeelten.

Voordelen van een teeltvloer met folie en gronddoek;

• Goedkoop in aanleg;
• Eenvoudig in aanleg en met vrij weinig kosten te renoveren.

Nadelen van een teeltvloer met folie en gronddoek;

• Geen onbeperkte keuze in breedte van de hellingen;
• Geen verticale ontwatering.