Traditioneel

Home > Containervelden > Traditioneel
Traditioneel
 

 

Containervelden met folie en gronddoek.

Containervelden met enkel folie en gronddoek worden nog veel toegepast. Deze worden voornamelijk aangelegd bij kwekerijen welke zijn gelegen op een stabiele ondergrond. Bij de aanleg van deze containervelden wordt de grond op hellingen geëgaliseerd en afgedekt met folie en gronddoek. De hellingen worden op afschot van circa 2% geschoven en de afwatering geschiedt middels een afwateringsgoot of via de rijweg. De breedte van de hellingen ligt doorgaans rond de 10 meter. Dit is mede afhankelijk van de toe te passen potmaat. Bij gebruik van grotere potten kunnen bredere hellingen worden overwogen. Bij kleinere potmaten adviseren wij een maximum breedte te hanteren van 10 meter. Anders staan de planten lager op het containerveld veel vochtiger dan de hoger gelegen gedeelten.

Voordelen van een containerveld met folie en gronddoek;

• Goedkoop in aanleg;
• Eenvoudig in aanleg en met vrij weinig kosten te renoveren.

Nadelen van een containerveld met folie en gronddoek;

• Geen onbeperkte keuze in breedte van de velden;
• Geen verticale ontwatering.

 

Foto’s
Referenties
Boomkwekerij Ron van Opstal – Zundert ( NL )