Trayvelden

Home > Trayvelden

Trayvelden

 

Algemeen

Een trayveld is een veld waarop trayplanten ( aardbeienplanten ) worden gekweekt voor de productie van aardbeien. De velden worden in de meeste gevallen niet bereden met rijdend materieel waardoor na het egaliseren het aanbrengen van een folie en gronddoek volstaat. Materialen zoals lava, betongranulaat e.d. worden niet of nauwelijks toegepast. Trayvelden zijn te onderscheiden in twee soorten. Het verschil gaat hierbij met name over de afwatering. Een optie is om het betonnen pad tevens te gebruiken als afwatering, een andere optie is om te werken met afwateringsgoten. De breedte van een trayveld is doorgaans gebaseerd op de breedte van de spuitboom. Omdat het water op een trayveld onder de trays door loopt kan men de breedte van een trayveld nagenoeg onbeperkt aanleggen. Onder de buttons aan de linkerzijde van deze pagina vind u meer informatie en afbeeldingen over de verschillende mogelijkheden.
Voor het afdekken van trayvelden hebben wij een speciaal gronddoek laten maken. Het betreft een 132 grams gronddoek met een lijn om de 20 centimeter. Dit kan van pas komen bij het plaatsen van uw trays.
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden of een geheel vrijblijvende offerte voor de aanleg van uw trayveld. Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Afwatering over de betonnen pad

Een trayveld met afwatering over de pad ligt in een dakprofiel waarbij de pad zich op het laagste punt bevind. De betonnen pad kan worden gestort of worden uitgevoerd met betonplaten. Voordeel van dit systeem is dat er nagenoeg geen ruimteverlies is, wat bij het toepassen van een afwateringsgoot wel het geval is. Een mogelijk nadeel van dit systeem is dat bij gebruik van betonplaten deze kunnen verzakken. In de meeste gevallen wordt onder het betonnen pad ( gestort of betonplaten ) een pvc afvoerbuis aangebracht welke het water onder de betonplaten of gestorte betonnen pad afvoerd.
Bij het toepassen van een in het werk gestort betonnen pad is de kans op verzakkingen aanzienlijk kleiner. Elk gewenst profiel is mogelijk, met tevens de mogelijkheid voor een uitsparing t.b.v. aluminium strips. Deze worden door ons gebruikt voor de montage van folies en gronddoeken. Deze betonnen paden worden afgewerkt met een lichte bezemstructuur wat ten goede komt aan de beloop- en bereidbaarheid.
Voor het gebruik van betonplaten is een speciale aqua-circle betonplaat op de markt. De naam zegt het al, deze plaat is in het midden lager dan aan de zijkanten. Hierdoor ontstaat een soort van ondiepe goot. De betonplaten kunnen worden voorzien van een vastzetsysteem voor montage van folies en gronddoeken. Tevens bestaat de mogelijkheid een uitsparing te voorzien in het midden van de plaat voor afwatering in een halve afvoerbuis onder de betonnen platen.
Onder de buttons aan de linkerzijde van deze pagina vind u enkele afbeeldingen en referenties van door ons aangelegde trayvelden.

Afwatering met goten

Bij een trayveld met een afwateringsgoot liggen de paden op het hoogste niveau. Voordeel hiervan is dat de verharding droger blijft en algengroei nagenoeg uitgesloten is. Voor de betonnen verharding kan gebruik worden gemaakt van betonplaten of een gestorte betonverharding. De betonplaten kunnen indien gewenst worden uitgevoerd met een vastzetsysteem voor folies en gronddoeken. Het gestorte betonnen pad kan tevens worden voorzien van een uitsparing voor de montage van aluminium strips. Deze gebruiken wij voor de Montage van de folies en gronddoeken. De gestorte betonnen pad kunnen wij voor u vlinderen of bezemen.
Voor de afwateringsgoot bestaan twee mogelijkheden. De eerste is het toepassen van een betonnen afwateringsgoot met vastzetsysteem voor folies en gronddoeken. In veel gevallen wordt echter gekozen voor een gefreesde greppel met daarin betontegels. Deze kunnen wij met een speciale frees achter een tractor voorzien van GPS aanbrengen. Voordeel van deze goot zijn de lage kosten voor materiaal en arbeid.

Onder de buttons aan de linkerzijde van deze pagina vind u enkele afbeeldingen en referenties van door ons aangelegde trayvelden.

Foto’s

Referenties

Hier komen de referenties.

Referenties

Hier komen de referenties.

Foto’s