Algemeen

Home>Waterbassins>Algemeen

Algemeen

Voldoende gietwater van goede kwaliteit is van groot belang voor een kweker. De regelgeving maakt het steeds moeilijker om water te onttrekken uit de bodem. Ook vanuit de diverse waterschappen wordt de regelgeving omtrent het opvangen van regen- en gietwater steeds verder aangescherpt.

Laatste jaren hebben wij ons steeds verder gespecialiseerd in de aanleg van waterbassins. Doordat we het gehele proces met eigen mensen uitvoeren kunnen we voor de klant een totaalpakket aanbieden. Met behulp van een total station kunnen we de beschikbare ruimte voor het waterbassin nauwkeuring inmeten. Met deze gegevens wordt berekend wat de maximale waterinhoud is en of het met een gesloten grondbalans kan worden uitgevoerd.

Voor het grondwerk beschikken wij over het juiste materieel met speciale bakken. De montage van de bassinfolie, taludbescherming en eventueel een drijfzeil wordt door ons eigen personeel uitgevoerd.

Groot voordeel van onze werkwijze is dat alle benodigde materialen worden besteld voordat met het grondwerk wordt gestart. Nadat het grondwerk is afgerond kan het bassin direct worden voorzien van folie en taludbescherming. Schade aan het grondwerk door weersinvloeden is dus uitgesloten.

Wenst u een offerte voor de aanleg van een waterbassin neem dan gerust contact met ons op.